About

Carl Martin Klingberg

I am devoted to support other people in their personal development. I have a profound interest in how we as humans operate, what we are governed by and how we can change our beliefs and values, our perceived identity and our visions to achieve a certain outcome as individuals, in our jobs, as partners, as leaders, in relationships, as men and women. I am intrigued by how we use our minds to create our own model of our selves and the world around us and apply this model, successfully or unsuccessfully. I educated and trained my self on master level in an epistemological field of science called Neurolinguistic Programming (NLP) and Hypnotherapy and spent a lot of time with other NLP trainers until I founded Autentica in 2016. NLP is a meta-field of science that is primarily based on modelling human behaviour and how we utilise our language and neurology or what we can call the sensory apparatus and our aggravated experiences to create outcome in the form of habits, traits and communication. Layered on top of this insight is a vast variety of linguistic or behavioural technics or tools that profoundly alters states and outcomes either within our selves our others. These are called NLP interventions and their primarily function is to assist our minds in changing our perspectives, ideas and beliefs to support a desirable outcome and build resources in your self or others. Hypnotherapy and hypnotic phenomena is an essential part of NLP and the full understanding of why we behave the way we do. It is simply a state management tool that allows change work to happen behind the conscious mind that usually filters away suggestions that we would like to accept but struggle to integrate. Initially I was trained and worked as a communication naval officer in Norway and later studied communication and marketing at the University of Bergen and Norwegian Business School of Economics, BI. For more than 30 years I have worked with sales, communication, advertising, business strategy and leadership with in companies, organisations and public services. I have participated in founding and leadership of a variety of companies both in Norway and internationally. The methods I apply is grounded in the philosophy of Autentica, namely that we as humans thrive when our existence, our work, our relations and our values are anchored in truth about your self. The core foundation of change is our ability to recognise and dissolve our egoic mind, the attributed false self that has become so prevalent in western society. You, or rather your ego, will initially deny such a strategy, because it will regard this to be a danger to is’s survival. Most people have a firm belief that they are their mind and the attributed thoughts and deny the existence of their ego. And as long as you can live with it in a healthy way, I am not going to argue. How ever when the ego shapes your life by creating suffering, by bad habits, anger, depression, anxiety, selfishness, ignorance, or even worse like drug addictions or violence, you have been taken completely over. The ego controls your mind and your behaviour and you have become unconscious. The purpose of change work is primarily to become aware of your thoughts, patterns and the underlying intentions and motivations. With this insight you will develop skills and inner strength to be authentic and closer to the truth, the one you really are as an individual, in your relations or as part of an organisation. I am the happy father of 4 wonderful children from two marriages and I live in Tønsberg, Norway.

”To find truth in one self is often harder than to find it in others.”


Å redusere gapet mellom den du virkelig er og den du tror du er heter personlig utvikling.  Det er å bygge en trygghet i deg selv.  Det er å erstatte ytre styrke i form av utseende, fysikk, posisjon og eiendom med indre styrke i form av fravær av frykt, visdom, kjærlighet og kunnskap om deg selv og andre mennesker.  Alt av ytre styrke vil du på et tidspunkt tape. Mange klamrer seg til ytre styrke i fortvilelse og bruker meste parten av livet på denne kampen. Andre utvikler sin indre styrke, og uten at det er noe mål, får alt av ytre styrke helt gratis. Å komme nærmere den du virkelig er, vil innbære færre kompromisser og mindre smerte. Det innebærer større grad av sannhet. Aldri er du så lykkelig som når du uten kompromisser kan være deg selv, den du egentlig er.  Og på samme måte som du er opplært i dette samfunnet til å miste deg selv, kan du også lære å ta livet ditt ditt tilbake. Det er lykke i å fjerne seg fra all støyen, behovet for selvhevdelse, behovet for å ha rett, behovet for penger, politisk makt og status, - og tillate at ting er som de er, og at det er fantastisk, - helt enkelt. Vitenskapen om hvordan man gjør det har i de senere årene interessert meg stadig mer, og danner grunnlaget for AUTENTICA.  Det finnes ikke rett eller galt, fordi rett for noen er galt for noen andre.  Men det finnes grader av sannhet, fra den absolutte sannhet til den absolutte falskhet.  Verden er skapt gjennom våre sanser, våre følelser og de kunnskaper og erfaringer vi har akkumulert.  Måten vi modellerer verden på blir dermed avgjørende for vår egen opplevelse av den.  Problemer vi føler i en relasjon, i et samliv, i en organisasjon, et selskap eller i deg selv, er skapt ved at modellen du benytter oppleves som falsk, enten av deg selv eller dine omgivelser.  Løsningen på det er å bli autentisk og lære deg teknikker for å forstå at ingen ting på denne jord er bedre enn den sanne versjonen av deg selv. Det høres kanskje i første omgang diffust ut, men det vi mennesker først og fremst søker, er en tilstand av lykke.  Og lykke for mange betyr å kunne realisere seg selv, men kanskje først og fremst på det ytre plan.  Det er også den store tabben. Å realisere seg selv er rett og slett det motsatte.  Det er å fjerne alt det ytre, skallet som vi omgir oss med, egoet som driver oss, illusjonen om hvem vi er som uomtvistelig på et tidspunkt bryter sammen. Ren og sann lykke oppstår den dagen du evner å gi slipp på alt det ytre, løfte deg ut av alle verdens trivialiteter, heve deg over alle konflikter, gjennomskue ditt eget og andres ego og er ubundet av materiell status, penger og posisjon. Å realisere seg selv er rett og slett prosessen det er å sette det "å være" som fokuset for sin eksistens. Tillate stillhet, fred, rom og tid å være grunntilstanden i tilværelsen, uten behov for å legge noe til eller trekke noe fra. Det er sannheten. Det er lykken. Welcome to Authentica! Happiness can be attributed by removing your self from the drama of this world, the need to be recognised by others, the craving for money, power and status, and allow things to be just as they are, with out judgement or desire. Allow presence, stillness and and spaciousness to enter and feel the aliveness of pure existence and unconditional love of life and all beings.