OM

Carl Martin Klingberg

Jeg heter Carl Martin Klingberg har gjennom en rekke år utviklet en særlig interesse for hvordan vi mennesker opererer, i organisasjoner eller som individer, som medarbeidere, som ledere, som ektefeller eller samboere, som kvinne og som mann. Jeg er opptatt av hvordan vi mennesker bruker vårt sinn til å skape vår egen verden og de opplevelser vi kan trekke ut av den, både i form av suksess men også når ting ikke går så bra.  Som et ledd i denne interessen har jeg utdannet meg som Master innen Nevro-Lingvistisk Programmering og Hypnoterapi var i en periode tilknyttet et nettverk for NLP-trenere inn til jeg grunnla Autentica i 2016 med et stort ønske om å bruke min tid til å støtte andre menneskers utvikling. NLP er et metafagfelt som i utstrakt grad baserer seg på modellering. Ut av dette kommer det en rekke kognitive og terapeutiske teknikker som primært endrer klientens perspektivforståelse eller modell av verden, i hovedsak ved at du får assistanse til å utvikle nye ressurser i deg selv, og ikke minst forstå deg selv i relasjon til den verden du lever i. Hypnoterapi er en sentral del av fagfeltet NLP og et uvurderlig hjelpemiddel i å assistere mennesker endringsarbeid. Det er særlig effektiv på endringer der vi på et logisk nivå vet hvilken endring vi vil ha, men hele tiden mislykkes i gjennomføringen, f.eks. ved røykeslutt, vektreduksjon eller fobier. Jeg har i tillegg studert kommunikasjon og markedsføring på Universitetet og Bedriftsøkonomisk Institutt og har 30 års erfaring fra lederstillinger innen næringsliv og offentlig forvaltning og således en betydelig praktisk erfaring og livsinnsikt til å støtte mine klienter. Metodene jeg benytter er grunnfestet i filosofien i Autentica, dvs at vi mennesker har det aller best når vår identitet, vårt arbeid, våre relasjoner og vår tilværelse er grunnfestet i sannheten om den vi egentlig er. Jean Paul Sartre sa;"Helvete er andre mennesker."- som er en satirisk påminnelse om at vår adferd i stor grad er et resultat av hvordan vi føler vi må tilpasse oss i henhold til den overbevisning vi har om andre menneskers oppfattelse av oss selv. Kjernen i endringsarbeid er sterkt knyttet til å forstå vårt ego, vårt falske og ofte problematiske "selv", primært ved å bli oppmerksom på og ha evne til å observere hva du tenker og hvorfor. Målet er å skape endring og ha fokus på resultat, et resultat som skal ligge mye nærmere den du egentlig er, enten som individ, i dine relasjoner eller som organisasjon. Jeg har 4 barn fra to ekteskap, er gift og bor i Tønsberg kommune i Vestfold.

Å finne sannheten i seg selv er ofte vanskeligere enn å finne den i andre."


Å redusere gapet mellom den du virkelig er og den du tror du er heter personlig utvikling.  Det er å bygge en trygghet i deg selv.  Det er å erstatte ytre styrke i form av utseende, fysikk, posisjon og eiendom med indre styrke i form av fravær av frykt, visdom, kjærlighet og kunnskap om deg selv og andre mennesker.  Alt av ytre styrke vil du på et tidspunkt tape. Mange klamrer seg til ytre styrke i fortvilelse og bruker meste parten av livet på denne kampen. Andre utvikler sin indre styrke, og uten at det er noe mål, får alt av ytre styrke helt gratis. Å komme nærmere den du virkelig er, vil innbære færre kompromisser og mindre smerte. Det innebærer større grad av sannhet. Aldri er du så lykkelig som når du uten kompromisser kan være deg selv, den du egentlig er.  Og på samme måte som du er opplært i dette samfunnet til å miste deg selv, kan du også lære å ta livet ditt ditt tilbake. Det er lykke i å fjerne seg fra all støyen, behovet for selvhevdelse, behovet for å ha rett, behovet for penger, politisk makt og status, - og tillate at ting er som de er, og at det er fantastisk, - helt enkelt. Vitenskapen om hvordan man gjør det har i de senere årene interessert meg stadig mer, og danner grunnlaget for AUTENTICA.  Det finnes ikke rett eller galt, fordi rett for noen er galt for noen andre.  Men det finnes grader av sannhet, fra den absolutte sannhet til den absolutte falskhet.  Verden er skapt gjennom våre sanser, våre følelser og de kunnskaper og erfaringer vi har akkumulert.  Måten vi modellerer verden på blir dermed avgjørende for vår egen opplevelse av den.  Problemer vi føler i en relasjon, i et samliv, i en organisasjon, et selskap eller i deg selv, er skapt ved at modellen du benytter oppleves som falsk, enten av deg selv eller dine omgivelser.  Løsningen på det er å bli autentisk og lære deg teknikker for å forstå at ingen ting på denne jord er bedre enn den sanne versjonen av deg selv. Det høres kanskje i første omgang diffust ut, men det vi mennesker først og fremst søker, er en tilstand av lykke.  Og lykke for mange betyr å kunne realisere seg selv, men kanskje først og fremst på det ytre plan.  Det er også den store tabben. Å realisere seg selv er rett og slett det motsatte.  Det er å fjerne alt det ytre, skallet som vi omgir oss med, egoet som driver oss, illusjonen om hvem vi er som uomtvistelig på et tidspunkt bryter sammen. Ren og sann lykke oppstår den dagen du evner å gi slipp på alt det ytre, løfte deg ut av alle verdens trivialiteter, heve deg over alle konflikter, gjennomskue ditt eget og andres ego og er ubundet av materiell status, penger og posisjon. Å realisere seg selv er rett og slett prosessen det er å sette det "å være" som fokuset for sin eksistens. Tillate stillhet, fred, rom og tid å være grunntilstanden i tilværelsen, uten behov for å legge noe til eller trekke noe fra. Det er sannheten. Det er lykken. Velkommen til AUTENTICA.