Behandling av fobier

»The only thing we have to fear is fear it’self»

ALT DU HAR INSTALLERTI HODET KAN AV-INSTALLERES Fobier kommer i alle fasonger. Flyskrekk, frykt for visse dyr eller småkryp, vannskrekk, høydeskrekk, ja – det finnes nesten ikke grenser for hva man kan lære seg å frykte. Å være redd for mørket er en fobi mange har. Noen er redd for trange rom eller heiser. Mange frykter å snakke i forsamlinger og noen frykter døden, hjertestans eller annen sykdom. Fobier er resultatet av at et ytre stimuli skaper en enorm indre representasjon og tilhørende overdreven respons. Fobier kan virker uforståelig for andre, men for den det gjelder er det virkelig nok og svært ubehagelig. Hjertebank, svette, flukt og desperasjon, og noen ganger tap av bevissthet. En fobi kan virke hemmende på livsutfoldelsen og er grunnleggende helt unyttig både for klienten selv og ofte omgivelsene. De fleste fobier kan fjernes enten ved å dissosiere klienten fra opplevelsen. Dette gjøres enten bevisst, via hypnose eller ved bruk av tidslinjeterapi. Fobien er installert og forankret i vår underbevissthet, og det hjelper lite å tenke rasjonelt, fordi når fobien trigges så kommer responsen ukontrollert. Det fleste fobier fjernes på 1 til 2 sesjoner. Virkningen er som regel permanent, men om fobien kommer tilbake etter en periode, kan den fjernes på nytt. Noen «frykter» trenger vi for å beskytte oss selv. Det er ikke fobier, men rett og slett dypt innlærte og gode responser på farlige situasjoner. Men svært mange fobier er rett og slett tankeskapt ubehag som det er helt unyttig å drasse på. Har du en fobi du ønsker å ta farvel med, ta kontakt nedenfor.