Depresjon

Fordelen med å gå oppoverbakker er utsikten på toppen.

»En depresjon har primært to sider vi må løse. Den ene siden er hvordan du kom inn i depresjonen, og hva som holder deg fast der. Den andre er rett og slett den uønskede kjemien depresjonen har skapt i ditt sinn.»Carl Martin Klingberg
Å kunne snakke med noen om sin egen depresjon er rett og slett å få hjelp til å sortere tankene på en mer hensiktsmessig måte. Når vi ikke er på lag med våre egne tanker er virkningen mer lammende og begrensende for oss enn nær sagt alle andre sykdommer. I tillegg kommer det faktum at omgivelsene dine ikke forstår at du er syk, fordi sykdom primært er knyttet til fysiologi, og alt du kan oppvise er søvnløshet, irritasjon og nedstemt humør. Fordelen med en trenet og profesjonell terapeut er at det du utleverer, som ofte kan være dine innerste sårbarheter, blir tatt vare på med total nøytralitet og uten risiko for at de dukker opp i andre sammenhenger og at du via ulike teknikker får tilgang til andre ressurser i deg selv enn de du har tilgang på nå. Depresjonen har noen kliniske begreper og deles inn i milde, moderate og alvorlig depresjoner. Kognitivt er det en uhensiktsmessig mental situasjon, der tankespinn, angst og håpløshet får dominere. Rent biologisk produserer kroppen for mye kortisol og skaper et underskudd på neurotransmittere som dopamin, serotonin og noradrenalin. Betydningen av disse stoffene og hva de bidrar med, er lett tilgjengelig informasjon på nettet som du bør sette deg inn i. Medisinering vil ha som utgangspunkt å kunstig kompensere for dette underskuddet. Symptomene på depresjon er varierte. Søvnmangel i kombinasjon med at man ikke får sove tross konstant tretthet. Vektøkning eller vektnedgang. Inaktivitet og mangel på tiltakslyst. Irritasjon, sinne og angstanfall. Nedstemthet. Det som før var gøy, er nå uten interesse. Repeterende negative tankemønstre. Ingen fremtidsvisjoner. Følelse av å ha liten reell frihet. Dømmende tanker om seg selv eller andre mennesker. Følelse av å være ubetydelig. Isolasjon. Behov for å trekke seg tilbake. Evne til å se det negative i situasjoner. Passivitet. Apati. Tanker om å avslutte livet. Dårlig samvittighet overfor venner eller familie, men uten evne til å gjøre noe med det. Langvarig og ubehandlet depresjon kan manifestere seg i en rekke andre sykdommer. Behandling av mild og moderat depresjon gjøres i det offentlige ved samtaleterapi og medisiner. Dessverre er det slik at kvaliteten på samtaleterapi er varierende og at man ender opp med medisinering. Alvorlige depresjoner kan medføre innleggelse og et mer omfattende behandlingsopplegg. En depresjon kan ta 6-12 måneder å komme ut av og det er gjerne både utløsende og opprettholdende årsaker til at den er etablert. Til en viss grad er disposisjonen for depresjon arvelig betinget. Personlig er jeg skeptisk til bruk av medisiner før man har tatt andre grep for å reversere depresjonen, men noen ganger eller ved alvorlig depresjon må man kanskje medisinere for å komme over en akutt krise. Det finnes teknikker der kroppens naturlige produksjon av dopamin, serotenin og noradrenalin kan økes, og en del av behandlingsopplegget er å gi støtte på dette. BEHANDLINGEN Behandlingen foregår i tre faser, der første steg er å stabilisere situasjonen og skape ro og oversikt. Andre steg er å avdekke hvilke faktorer som er utløsende og opprettholdende for depresjonen. Tredje og siste fase er å avinstallere de tankemønstre, triggere eller mikrostrategier som bidro til etableringen av depresjonen, og erstatte disse med andre mer ressursfulle tankebaner.Depresjon er en enorm belastning for den som er rammet, og ikke minst for den delen av omgivelsene som blir berørt. Å være overmannet av sine egne tanker er ulikt all annen sykdom og omgivelsene kan ikke ta inn over seg den virkeligheten en depresjon har for den som er rammet. Samtidig er kunnskapene om behandling av depresjon svært begrenset. Man kan høre noen si; «Det er jo bare å ta seg sammen.» Men det er det på ingen måte. Bakgrunnen for en depresjon kan være svært sammensatt og ha forankring langt tilbake i tid, kombinasjon med mer nylige hendelser eller opplevelser. Om du er deprimert, ikke nøl med å ta kontakt eller søk hjelp. Det er helt unødvendig å gå rundt med disse plagene. Det er ingen grunn til å fortsette og ha dårlige dager. Ta kontakt med meg så finner vi noen alternativer.