LIFE COACHING

»Livet blir ikke til. Du skaper det.»

Den dagen du åpner en ny dør er alt forandret. Noen ganger i livet føles det som om man står stille. Den ene dagen er lik den andre, og man undres er dette alt? Andre ganger kommer endringene veltende på, og utfordringene står i en lang stressende kø. Vi spør andre om råd, men vet liksom innerst inne best selv. Og hele tiden går vi rundt med den gnagende følelsen at «noe ikke stemmer helt». Min rolle som coach er ikke primært å fortelle deg hva du bør prioritere, det vet du egentlig selv, innerst inne. Min rolle er å åpne de dørene du normalt ikke har gått gjennom. Mange mennesker har en slags drøm eller visjon for livet, og svært ofte er den veien de går annerledes enn selve visjonen. Livet er et kompromiss, der ting bare ble slik det ble. Vi er opplært til å holde oss på den smale sti. Vi blir fortalt hva vi kan og hva vi ikke kan. Oppvekst, utdannelse og påvirkning fra media skaper vegger i vårt hode som skaper begrensninger for oss. Tankeskapte begrensninger. Coachingens formål er å rive ned disse veggene, eller i det minste lage dører og passasjer inn i andre mulighetsrom. Det er å snu kartet eller endre det. Det er å undersøke sine ulike logiske nivåer og se seg selv fra mange ulike perspektiver. Det er innenfor en trygg og taushetsbelagt ramme endelig kunne slippe taket i dogmer og resultatet av andre menneskers tenkning, og begi seg inn på det feltet du virkelig kan bli bedre på. Sannheten om deg selv. Mitt utgangspunkt for coaching i Autentica er nok annerledes enn konseptet fra «good to great» eller at jeg skal hjelpe deg å bli en «bedre versjon av deg selv.» Det er faktisk helt motsatt. Jeg tror alle disse «versjonene av seg selv» mange ganger er årsaken til mange problemer snarere enn noe å strekke seg etter. Min tilnærming er derfor å fjerne alle «versjonene av deg selv», både de du har tatt på og de du har et mål om, og heller se hvordan du kan trives og stå fjellstøtt i den du autentisk er. Altså ikke en versjon, men den ekte. Det er her du oppdager at de som kanskje var sårbarheter, plutselig blir din styrke, og sannheten om deg selv når du uredd viser den frem, er langt mer attraktiv både for deg selv og andre enn den «versjonen av deg» selv du tidligere postulerte. Velkommen hjem.