STRATEGIUTVIKLING

Strategiutvikling er å beskrive hvordan du skal tette gapet mellom der du er og der vil være innen en gitt tidsramme.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.”Antoine de Saint-Exupéry
Det er kanskje overraskende, men flertallet av norske virksomheter har ikke en fungerende strategisk plan. Det betyr ikke at de ikke planlegger, for det gjør de. De har bare ikke tatt seg tiden som medgår til å strukturere tankene rundt sin verdiskapning ved bruk av analyseverktøy, markedsinformasjon, produktutvikling og menneskekunnskap.

Strategiutvikling har lett for å bli en introvert øvelse, der toppledelsen reviderer sitt etablerte forretningskonsept og er eksperter på det eksisterende. Man trenger ikke reparere noe som fungerer bra.

Og i noen bransjer vil det kanskje fortsette å gå bra en stund til. Men alt forandrer seg hele tiden. Det er en av de få tingene i denne verden som er helt sikkert. Alt forandrer seg. Kurvene går opp eller ned, og de som lykkes best er de som evner å se kvalifisert hva som vil skje og treffe tiltak for å tilpasse seg.
«Ahead of the Curve».

Historien er full av selskaper, mange giganter, som ikke behersket strategiutvikling, og når endringene kom til deres bransje fornektet de utviklingen så lenge at de forvitret. Kodak var enestående opptatt av å bevare celluloid film som medium. Nokia forstod ingen ting av hva en smarttelefon var. De neste dinosaurene er knyttet til energi, slik som de store oljeselskapene eller bilindustrien. Plutselig endres forretningsmodellene gjennom såkalte «disruptive technologies» og de gamle er ikke lenger eldst, men utgått på dato.

Strategiutvikling har som et primært formål å være først innenfor bruk av nye teknologier, kategorier og kunnskaper. Da trenger man primært å se seg selv med nye briller, endre perspektiver og jobbe med tidsakser og visjoner.

Strategiutvikling skjer i nært samarbeid med ledelsen og eiere og er alltid tilpasset den aktuelle virksomhet både i omfang og tid. Som toppleder får du tilgang til ulike strategiutviklingsverktøy og nye måter å sammensette organisasjonen på som matcher organisasjonens utviklingstrinn og stadium i livsløpet.

Fremtiden har en egenskap. Den er ulik fortiden og nåtiden. Det må en strategiplan reflektere.