SAMLIVSTERAPI

I DET ØYEBLIKK VI FØLER OSS SINT I EN KRANGEL HAR VI SLUTTET Å SØKE SANNHETEN. VÅRT EGO HAR TATT KONTROLL OG VI ER OPPTATT AV Å FÅ RETT.

All endring skjer ved at hver av partene endrer seg. Parterapi handler primært om dette, hvordan vi sammen kan skape den endringen vi ønsker gjennom eget bidrag.

Tradisjonell samlivsterapi er ofte fokusert på vår adferd og hvordan vi kommuniserer med hverandre, hvilke roller vi inntar i samlivet og hva vi savner eller trenger fra den andre. Ved å basere terapien på anvendt kommunikasjon og adferd, slik de fleste terapeuter gjør, opererer vi på vårt laveste logiske nivå. Min erfaring er simpelthen at dette nivået er det minst effektive for å oppnå varige endringer, og at det derfor tar lang tid, ofte mange år med terapi, før partene får en forståelse av hva i en selv som skulle endres for at man skulle finne lykken sammen. Et annet fokus jeg mener tar for mye plass er fokuset på å forstå den andre part. Det er naturligvis vesentlig å forstå den andre, men likevel ikke særlig nyttig hvis man først ikke forstår seg selv. Resultatet av din kommunikasjon vises i den responsen du får, men din kommunikasjon er primært en funksjon av en indre tilstand. Det er denne tilstanden som må løses først og fremst. Med dette utgangspunktet hviler en virkningsfull parterapi i første omgang på en evne til å kunne finne nye ressurser i seg selv i stedet for å forsøke «å fikse den andre».

Noen ser på parterapi som en mulighet for å utvikle et allerede godt forhold. På samme måte som vi trenger service på bilen eller tar en helsesjekk hos legen, synes de at en konstant fornyelse og bygging av relasjonen, gjerne knyttet til livsendringer eller ulike faser, er verdifulle. Andre, og det er det mest vanlige, ankommer når problemene har blitt synlige og merkbare eller at parforholdet har gått inn i en krise. I en krise er partene sårbare og tilnærmingen må tilpasses etter det. En krise kan likevel være nyttig fordi parets mangler blir svært tydelige.

Parterapi i Autentica er tildels betydelig annerledes enn den tradisjonelle samtale-baserte terapien som de fleste går til. Kontekst eller innhold er fortsatt tilstede, men mindre sentralt enn prosess, kunnskap og prosedyrer. Det kan virke viktig for hver part å få legge frem sitt syn og få forståelse og empati fra den andre for dette, og dette er kjernen i tradisjonell terapi, men å vandre i denne smertens dal i time etter time gir dessverre liten tilgang til endring. Jo raskere man forlater denne tilstanden og får tilgang til nye perspektiver, kunnskaper om seg selv og mentale strategier, jo raskere kommer de endringene dere ønsker dere.

En retning innen parterapi som jeg anerkjenner og benytter er utviklet av den amerikanske psykologen Harville Hendrix, Ph.D. også kalt Imago- terapi. Sentralt denne teorien er at vi selv søker i andre en støtte for sår eller mangler i eget selvbilde, og når vår partner ikke lenger leverer på disse områdene så oppstår problemene. Dette er helt kongruent med at man via øket selvinnsikt både avdekker og reparerer slike sår og mangler selv, og således kan være likeverdig for, men ikke lenger avhengig av, sin partner.

Sesjoner i parterapi er delvis i form av samtale, øvelser og undervisning. Det benyttes NLP intervensjoner og kunnskaper hentet fra Imago-terapi, hvordan vi tillegger attributter i oss selv og vår partner, og frem for alt en prosess der hver part evner å komme nærmere den autentiske personen de er «under skallet».Hver sesjon begynner med å etablere en ressursfull tilstand og varer normalt i ca 90 minutter.

Allerede etter noen få sesjoner følte vi at vi var på vei mot noe nytt
Vi hadde kranglet i mange år og opplevde sjalusi og mangel på tillit og forståelse i samlivet. Vi hadde tatt prep-kurs og gått til samtaletimer, men falt raskt tilbake i det sammen mønsteret.

Dette var annerledes enn alt vi har vært med på fra første stund. En slags «ut av deg selv opplevelse», der vi fikk jobbe i verktøy som gav oss en helt ny innsikt. Det hender vi krangler enda, men siden vi er to som deler kunnskapen, ender det ofte i latter i stedet for bitterhet. Jeg har aldri før lært så mye om meg selv, og dette bruker vi begge både i samlivet og ellers i hverdagen. Tusen takk!!

Torgeir(39) og Vigdis(37).

Vi fikk rett og slett et nytt syn på livet

Jeg følte meg ensom i dette ekteskapet, men vi hadde barn sammen og mye å kjempe for. Mannen min så ikke behovet for samlivsterapi og mente vi kunne finne ut av problemene selv. Jeg måtte nesten slepe han med til første sesjon.

Så fort vi kom igang endret alt seg. Vi forstod det ikke da, men når vi ser oss tilbake i dag, lærte vi utrolig mye på kort tid. Jeg fikk en ny mann, selv om han var den samme som før, og barna fikk en ny pappa. Det eneste jeg angrer på er at jeg ventet så lenge før jeg gjorde noe.

Isabell (31)